• 30.jpg
 • 12.jpg
 • 26.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 21.jpg
 • 29.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 28.jpg
 • 24.jpg
 • 13.jpg
 • 25.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg
 • 23.jpg
 • 22.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 19.jpg
 • 18.jpg
 • 20.jpg
 • 6.jpg
 • 27.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

 

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ (letölthető:   Érettségi tájékoztató)

 

A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA FAJTÁI:

Emelt szintű

A Kormányhivatal által kijelölt intézményben

Középszintű

Az iskolában (vagy az ott nem tanított tárgyból vendégtanulóként más iskolában)

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI: 
5 vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni!

Kötelező vizsgatárgyak:

·        magyar nyelv és irodalom (írásbeli, szóbeli)

·        történelem (írásbeli, szóbeli)

·        matematika (25 % elérése esetén csak írásbeli)

·        idegen nyelv (írásbeli, szóbeli)

 

·        Szakmai vizsgatárgy (írásbeli, szóbeli)

 

Az egyes érettségi tárgyak részletes vizsgakövetelményeit és a vizsgák leírását az Oktatási Hivatal oldalán olvashatják:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

 

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA FAJTÁI:

Rendes

a középiskolai tanulmányok befejezése után.

Előrehozott

a középiskolai tanulmányok befejezése előtt azokból a tárgyakból, amelyeknek követelményeit már teljesítette a tanuló .

2014 januárjától már csak a főbb idegen nyelvekből és informatikából lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni!

Az elégtelennél jobb eredményen a rendes érettségi vizsgán nem lehet javítani, a jegy bekerül az érettségi bizonyítványba, illetve a középszintű vizsga eredményét emelt szintű (szintemelő) vizsgával egyszer ki lehet javítani (ilyenkor a két eredmény közül választani lehet a rendes érettségi vizsgán, hogy melyik kerüljön a bizonyítványba)

az elégtelen eredményt a rendes érettségi vizsga előtt is ki lehet javítani (az első javítóvizsga ingyenes, a 2. javítóvizsgáért már fizetni kell – 2018-ban középszinten 21 ezer emelt szinten 35 ezer forintot)

Kiegészítő

az érettségi bizonyítványban nem szereplő tárgyból (pl. ha később olyan helyen akar továbbtanulni a tanuló, ahol „pontvivő” a tantárgy, és ezért jegyet kell szereznie)

a rendes érettségi vizsga letétele után bármikor és olyan tantárgyból is, amit nem tanult a középiskolában

Szintemelő

a sikeres középszintű vizsga megismétlése emelt szinten (pl. ha a továbbtanulás miatt plusz pontot szeretne szerezni a tanuló)

Ismétlő

az eredményes vizsga megismétlése azonos szinten az eredmény javítása céljából (ha a tovább tanulás miatt javítani szeretne az eredményén a tanuló)

A rendes érettségi vizsga letétele után bármikor és bármennyiszer

Javító

a vizsgázó számára felróható okból (igazolatlanul) meg nem kezdett, abbahagyott vagy sikertelen vizsga esetén

Pótló

a fel nem róható okból (igazoltan) meg nem kezdett vagy abbahagyott vizsga esetén


SZABADON VÁLASZTOTT VIZSGATÁRGYAK:

A tanulói jogviszony ideje alatt

bármelyik tantárgyat lehet választani, amit az iskolában tanult a tanuló és megfelel a vizsgára bocsátás feltételeinek. 

 

Olyan tantárgyat is lehet választani, amit a tanuló saját iskolájában nem tanítanak, de ilyen esetben vendégtanulóként más iskolában osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak

A rendes érettségi vizsga letétele után

Bármelyik érettségi tantárgyból lehet érettségi vizsgát tenni, abból is, amit a középiskolában nem tanult a tanuló, de vizsgadíjat kell érte fizetni

 

Feltétel, ami minden érettségi tantárgyra vonatkozik a tanulói jogviszony ideje alatt: érettségi vizsgát abból a tantárgyból és akkor tehet a tanuló, ha az egyes tantárgyakra előírt követelményeket teljesítette! (Vagyis ha minden olyan évfolyamon van év végi vagy osztályozó vizsgán szerzett osztályzata, amelyen az adott tantárgyat tanítják.)

VIZSGAMENTESSÉGEK:

-  Ha a tanulót középiskolai tanulmányai alatt valamelyik kötelező vizsgatárgyból mentesítették az értékelés és a minősítés alól, helyette másik vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

-  Ha csak az írásbeli alól kapott mentességet, helyette két szóbeli tételből kell felelnie az adott tárgyból.

-  Ha a szóbeli vizsga alól mentesítették, a szóbeli vizsgán húzott tételt írásban kell kidolgoznia.

-  Ha a középiskolai tanulmányai alatt a számonkéréskor hosszabb kidolgozási idő illette meg, vagy engedélyezett volt a segédeszköz használata, ezzel a kedvezménnyel is lehet élni az érettségi vizsgán.

-  „Egyéni elbírálás” vagy „differenciált bánásmód” az érettségi vizsgán nem lehetséges, mert mindenkit egységesen, a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni.

A mentesítést az érettségi vizsgára való jelentkezéskor írásban kell kérvényezni az igazgatótól.

A vizsga alóli mentességekről bővebben a következő linken tájékozódhat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2018tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgamentesseg


 

ÉRTÉKELÉS, VIZSGAEREDMÉNYEK:

-  Minden vizsgarészből (írásbeli/gyakorlati, szóbeli) el kell érni az adható pontszám 12 %-át, és együtt a 25 %-át, különben elégtelen az osztályzat! (Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgán az írásbeli és a szóbeli vizsga is több vizsgarészből áll, itt külön-külön kell elérni a 12 %-ot.)

-  Aki az írásbeli/gyakorlati vizsgán nem éri el a 12 %-ot, az adott tárgyból már nem tehet szóbeli vizsgát.

-  Aki a matematika középszintű írásbeli vizsgán elérte a 12 %-ot, de a 25 %-ot nem, szóbeli vizsgát tehet.

-  Ha az írásbelin és a szóbelin is elérte valaki a 12-12 %-ot, nem biztos, hogy összességében is kijön a 25 %, mivel az írásbeli vizsga pontszáma az összes pontszám kétharmadát teszi ki!

-  Ha a vizsgázó valamelyik tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, érettségi bizonyítvány helyett törzslapkivonatot kap, ezt meg kell őrizni, mert ezzel kell jelentkezni a javítóvizsgára. (Ha a törzslapkivonat elveszett, a másolatért a minimálbér 10 %-át kell fizetni!)

-  Csak az első javítóvizsga ingyenes.(A 2. javítóvizsgáért 2018-ban középszinten 21 ezer, emelt szinten 35 ezer Ft-ot kell fizetni.)

-  Ha valakinek pótló vizsgát kell tennie (mert pl. az írásbeli vizsgák alatt vagy a szóbeli vizsga előtt beteg lett, és ezt a záró értekezlet előtt igazolta is), a teljesített és érvényes vizsgarészeket nem kell újra teljesítenie. 

A vizsgán elért összpontszámot százalékra váltják át, ezt pedig osztályzatban is kifejezik: (mindkét érték bekerül az érettségi bizonyítványba)

Osztályzat

Középszintű vizsga

Emelt szintű vizsga

5

80 – 100 %

60 – 100 %

4

60 – 79 %

47 – 59 %

3

40 – 59 %

33 – 46 %

2

25 – 39 %

25 – 32 %

1

0 – 24 %

0 – 24 %

 

 

Az érettségi vizsgára való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: vizsgaszabályzat) 12. § 6) bekezdés b) és c) pontja alapján érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. Előrehozott vizsgára csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani.

A jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén szeptember 5-e. (Ha a meghatározott időpontok munkaszüneti napra esnek, a jelentkezési határidő az ezt követő első munkanapon jár le.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

 

Kapcsolat a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezéssel

 

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje február 15-e, és az a felvi.huhonlapon, az e-felvételi használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

 

Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2018-ban 21 000 Ft).
 

Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2018-ban 35 000 Ft).


Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.


A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

 

A vizsgadíj befizetése történhet:

·        a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;

·        banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

 

 

 

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:17
tegnap:113
ezen a héten: 17
ebben a hónapban: 1144
2021. április 12. Hétfő
Gyula

 
A Nap kel 06:04-kor,
nyugszik 19:38-kor.

Holnap
Ida
napja lesz.