• 19.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 26.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 18.jpg
 • 15.jpg
 • 25.jpg
 • 29.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 27.jpg
 • 6.jpg
 • 21.jpg
 • 12.jpg
 • 30.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 22.jpg
 • 17.jpg
 • 28.jpg

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

Kedves Szülők és nyolcadikos Tanulók!

Tájékoztatónkban megtekinthetik, hogy milyen határidőkre kell odafigyelniük a felvételi eljárás során.

 


  A felvételi eljárás időpontjai letölthetők pdf formában:

   Felvételi időpontok

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

a 2018/2019-as tanévre jelentkezőknek

 

 

 

 

 

Október 20.

A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*, valamint felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk felvételi eljárásuk rendjét, és közzé kell tenniük a KIR-ben*.

Mivel a szakközépiskolákat (új nevükön szakgimnáziumok) 2015. július 1-jétől szakképzési centrumokba szervezték át, a KIR-ben az SZC jelenteti meg a felvételi tájékoztatót, de abban minden tagintézmény felvételi eljárásának rendje szerepel.

Október 16 – 18.

November 8 – 10.

November 27 – 29.

NYÍLT NAPOK iskolánkban

A részletes csoportos tájékoztatók 8.00, 10.00, 12.00 órakor kezdődnek (ezekre nem kell külön bejelentkezni, de előzetes időpont-egyeztetés alapján egyénileg is szívesen fogadjuk az érdeklődőket).

 

 

November 14– 17.

NYÍLT ÓRÁK iskolánkban (óralátogatási lehetőség)

A látogatható órákat az őszi szünet után közzétesszük honlapunkon. Előzetes jelentkezés szükséges.

 

November 15.

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

 

 

December 8.

A nyolcadikosok jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára* (a jelentkezési lapokat általában az általános iskola küldi el a középiskoláknak).

A sajátos nevelési igényű vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulóknak mellékelniük kell a szakértői véleményt és egy szülői kérvényt, amelyben a kért kedvezményt is meg kell jelölni.

Január 20.

Központi írásbeli felvételi vizsga 10.00

Január 25.

Pótló írásbeli felvételi vizsga 14.00

 

Január 29.

A kijavított feladatlapok megtekintésének lehetősége iskolánkban 8.00 – 16.00. (Más iskola más időpontot jelöl ki!)

 

 

Január 30.

A feladatlap javításával kapcsolatos esetleges észrevétel határideje iskolánkban

16.00 óráig

Február 9.

Az írásbeli vizsga „Értékelő lapjainak”* átvétele

 

Február 8.

A nyolcadikosok értesítése az írásbeli felvételi vizsga eredményéről (végső határidő).

 

Február 9.

Az általános iskolának eddig az időpontig el kell küldenie a jelentkezési lapokat a középiskoláknak.

(Az „Értékelő lap” fénymásolatát kérjük mellékelni!)

Március 21 – 22.

A felvételi jelentkezési lapok módosításának lehetősége az általános iskolákban *.

 

Március 28.

A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát

 

Április 10.

Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a hozzájuk jelentkezettek módosított névsorát.

 

Április 13.

 

A középiskolák elküldik az ideiglenes felvételi rangsort * a Felvételi Központnak.

 

Április 20.

A Felvételi Központ elküldi a középiskoláknak az egyeztetett, végleges felvételi jegyzéket*.

 

Április 27.

A középiskolák eddig az időpontig elküldik a felvételi értesítéseket a tanulóknak és az általános iskoláknak. (Az ennél korábbi értesítések nem tekinthetők hivatalosnak!)

Május 7 – 18.

Rendkívüli felvételi eljárás*

 

Május 18.

A középiskola dönt a rendkívüli felvételi eljárás keretében jelentkezett tanulók felvételéről.

Június 21.

Beiratkozás iskolánkban 9.00 – 15.00

A táblázatban a jelentkezéseknél végső határidők szerepelnek,

az általános iskola természetesen korábbi időpontot tűz ki a papírok leadására!

 

MAGYARÁZATOK:

 

·        tanulmányi terület

Minden iskola meghatároz egy számot (ezt korábban tagozatkódnak nevezték, ma belső kódnak), amellyel az egyes tagozatait jelöli (ez iskolánként változó), ezek egy országos kiadványban is megjelennek, amelyet minden általános iskola megkap.

Iskolánk belső kódjai:

-  9001 egészségügyiszakgimnázium

-  9002 egészségügyiszakgimnázium

-  9003 szociálisszakgimnázium

-  9004 szociálisszakgimnázium

-  9005 szociálisszakközépiskola

·        KIR

Köznevelési Információs Rendszer: egy olyan országos informatikai rendszer, amely minden iskola adatait és felvételi tájékoztatóit tartalmazza.

Internetes elérhetőség: www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

·        központ írásbeli vizsga

Országosan egységes, ezért bármelyik központi vizsgát szervező középiskolában meg lehet írni.

Azok a középiskolák, amelyek nem szerveznek központi írásbeli vizsgát, saját külön írásbeli vizsgát nemtarthatnak.

Iskolánkban felvételi követelmény a központi írásbeli vizsga, kivéve, ha a tanuló magyarból vagy matematikából mentesült az írásbeliség értékelése alól, és a mentesítést a jelentkezéskor is kérvényezte.

·         „Értékelőlap”

Az írásbeli vizsgán elért pontszámokat tartalmazó lap, amelyet egy számítógépes program állít elő a feladatlapok számítógépbe beírt pontszámai alapján. Az értékelő lapon a mentesítés ténye és módja is szerepel.

Az „Értékelő lap” fénymásolatát mellékelni kell a felvételi jelentkezési laphoz.

·        felvételi jegyzék (régen: ideiglenes felvételijegyzék)

Ezen a jegyzéken minden jelentkező szerepel, így a tényleges felvétel szempontjából nem igazán mérvadó, hiszen sokan nem az első helyen jelölték meg az adott iskolát, és ők „kiesnek” a végleges jegyzékről.

·        módosításilehetőség

Az általános iskolában módosítani lehet a jelentkezést, de csak a korábban megjelölt iskolák sorrendje vagy az adott iskolánál megjelölt tagozatok sorrendje módosítható, illetve a középiskolával való egyeztetés alapján új tanulmányi terület (tagozat) is felvehető, ennek tényét a módosító lapon fel kell tüntetni. Elvileg új iskola már nem vehető fel, és a beírt iskola nem törölhető, de tavaly utólag megjelent egy módosítás, és új iskolát is lehetett felvenni.

 

Módosítani a középiskola által közzétett felvételi jegyzéken elfoglalt kedvezőtlen hely miatt nem kell és nem érdemes, hiszen a jegyzék jelentősen szűkülni fog, és a középiskolák nem tudják, hányadik helyen jelölte meg őket a tanuló, így akit nem utasítanak el, annak van lehetősége a bejutásra. Csak az módosítson, aki valóban megváltoztatta döntését az iskolák vagy a megjelölt tagozatok sorrendjéről.

·        ideiglenes felvételirangsor

Ezt a nem nyilvános jegyzéket a középiskolák állítják össze és küldik el a Felvételi Központnak

Erről még nem lehet a tanulóknak „felvételt nyert” értesítést küldeni, hiszen ez a hosszú névsor mindazoknak a tanulóknak a nevét tartalmazza, akiket az iskola felvenne (nem utasítana el), illetve tartalmazza a véglegesen elutasított tanulók nevét, így őket a Felvételi Központ törli az adott iskola jegyzékéről.

·        egyeztetett, végleges felvételijegyzék

Ezt a jegyzéket a Felvételi Központ számítógépes rendszere alakítja ki a tanulók által megjelölt iskolasorrend alapján, miután a középiskolák beküldték az ideiglenes felvételi rangsort.

A végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központ április 20.-án küldi el a középiskoláknak, és azok csak ez után küldhetik el a jelentkezőknek a felvételi értesítést.

Ez a névsor valóban végleges, mert már csak azoknak a nyolcadikosoknak a nevét tartalmazza, akik

„befértek” a középiskolák által meghatározott felvehető létszámba.

A középiskolák azoknak a tanulóknak küldhetnek „felvételt nyert” értesítést, akik szerepelnek ezen a jegyzéken. (Az nem fordulhat elő, hogy valakit két vagy több iskolába is „felvesznek”, mert minden nyolcadikos neve csak egy középiskola jegyzékén szerepel.

Minden tanulónak abba a középiskolába kell beiratkoznia, amelynek a végleges felvételi jegyzékén szerepel. Ha ez nem történik meg, a középiskola értesíti az illetékes jegyzőt.

·        rendkívüli felvételieljárás

Azoknak a középiskoláknak kell rendkívüli felvételi eljárást tartaniuk, amelyeknél a felvett tanulók létszáma nem éri el a felvehető tanulók 90 százalékát.

 

eredményes tanévet, jó döntést és sikeres felvételit kívánunk!

 

 

 

Weboldalunkat jelenleg 65 látogató böngészi.

A látogatók száma:

ma:18
tegnap:265
ezen a héten: 843
ebben a hónapban: 4966
2019. január 24. Csütörtök
Timót

 
A Nap kel 07:25-kor,
nyugszik 16:40-kor.

Holnap
Pál
napja lesz.