• 23.jpg
 • 21.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 16.jpg
 • 8.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 6.jpg
 • 25.jpg
 • 28.jpg
 • 3.jpg
 • 15.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 12.jpg
 • 29.jpg
 • 5.jpg
 • 27.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 20.jpg
 • 26.jpg
 • 24.jpg
 • 11.jpg

 

A HÁZI FELADAT KIJELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI
 
A házi feladat meghatározásának alapelvei
 
 • rendszeresség:
  • a tanulás eredményességének és tartósságának alapfeltétele a rendszeresség, s a kampányszerű tanulásról úgy szoktathatjuk le tanulóinkat, ha lehetőleg minden órára kapnak házi feladatot;
 • arányos terhelés:
  • törekszünk a tanulók arányos terhelésére, ezért az életkori sajátosságokon kívül arra is ügyelünk, hogy a házi feladat ne legyen teljesíthetetlen mennyiségű, illetve ne szorítsa háttérbe más tantárgyak tanulását;
 • tervezettség:
  • a házi feladat kijelölése legyen előre tervezett, tudatos, pontosan körülhatárolt, és csak a feladott anyagrészeket kérjük számon;
 • differenciálás:
  • a feladatok nehézségi fokánál lehetőség szerint vegyük figyelembe a tanulók képességeit;
 • legyen motiváló:
  • a feladatok megoldható nehézségi fokúak és mennyiségűek legyenek, hogy az elvégzésük sikerélményt és a jól végzett munka örömét nyújtsa a tanulónak;
 • egyéb elvek:
  • az egyéni tanulási technikák kialakítása érdekében legyen rendszeres feladat a vázlatkészítés, amelyet a tanuló a szóbeli számonkérés során akár feleletvázlatként is használhat;
  • a reproduktív tudás a továbbhaladás alapvető feltétele, de kiemelt célunk a produktív tudás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ezért a házi feladatoknál preferáljuk az önállóságot igénylő munkák (esszé, kiselőadás stb.) létrehozását, és az iskolai pályázatokon való részvétel is szerepeljen az érintett tantárgy(ak) feladat-meghatározásában;
  • az IKT bevonása: a lehetőségek függvényében egyre inkább kapjon szerepet a számítógéppel segített tanulás, az internetes információgyűjtés és -feldolgozás, illetve a számítógép segítségével elkészített otthoni munka;
A házi feladat meghatározásának korlátai
 
 • A szóbeli és az írásbeli házi feladatokat – egyik óráról a másikra – úgy jelöljük ki, hogy egy átlagos képességű tanuló számára tantárgyanként (vagy tanóránként) lehetőleg fél óránál többet ne vegyen igénybe a teljesítésük.
 • A sok munka- és időráfordítást igénylő írásbeli házi feladatokra (például házi dolgozat, esszé, projektfeladat stb.), illetve a hosszabb vers vagy nagyobb mennyiségű idegen szó megtanulására legalább egy hét határidőt adunk.
 • Hétvégére – kivéve a záróvizsgával végződő évfolyamokat – csak annyi házi feladatot jelölünk ki, amely nem haladja meg az óráról órára való felkészülés mértékét. A tanítási szüneteknél ugyanezt a szempontot érvényesítjük, illetve elsősorban szorgalmi vagy a kikapcsolódást is elősegítő házi feladatot adunk.
 • Nem adható olyan házi feladat, amely – a tantárgyhoz szükséges eszközökön kívül – anyagi ráfordítást igényel.
 

 

Oldalainkat 21 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:23
tegnap:113
ezen a héten: 23
ebben a hónapban: 1150
2021. április 12. Hétfő
Gyula

 
A Nap kel 06:04-kor,
nyugszik 19:38-kor.

Holnap
Ida
napja lesz.