• 28.jpg
 • 22.jpg
 • 10.jpg
 • 4.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 18.jpg
 • 5.jpg
 • 3.jpg
 • 11.jpg
 • 19.jpg
 • 16.jpg
 • 23.jpg
 • 7.jpg
 • 17.jpg
 • 6.jpg
 • 27.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 20.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 
A TANULÓK ÁTVÉTELE MÁSIK ISKOLÁBÓL
 
Az átvétel eljárásrendje
 
 • Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése után – biztosítjuk a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről – a nevelőtestület által átruházott jogkör alapján – az igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének kikérésével.
 • Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti vizsgát.
 • Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az igazgató tanév közben is engedélyezheti az átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolájának. A tanuló akkor iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez kaptuk.
 • Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után iratkozhat be iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell tartania a tanulói jogviszonyát. 
 • Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak látja a különbözeti vizsga eredményességét.
 • Évközi különbözeti vizsgát kizárólag a fenti esetben tartunk, egyébként általában az augusztusi vizsgaidőszakban szervezzük meg.
 • Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba. 
 • Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai szerint pótolnia kell.
 
Az iskolaváltás elutasítása
 
 • Ha a két iskola tantervei között nem nagyok a különbségek, esélyteremtő iskola révén nem zárkózunk el a tanulási kudarccal küzdő, gyengébb eredményű tanulók átvételétől, de az iskolaváltást kizárja – kivéve, ha ezt a másik iskola igazgatója kéri –, ha a tanuló magatartásával komoly gondok vannak, vagy ha sokat mulasztott igazolatlanul. Ennek megállapítására a tanulónak az átvétel kérelmezésekor be kell mutatnia az ellenőrzőjét.
 • Ha a két iskola tantervei között jelentősek a különbségek, nem tudjuk átvenni azt a tanulót,
  • akinél az eddigi teljesítménye alapján nem feltételezhető, hogy eredményes különbözeti vizsgát tesz,
  • a szakmai gyakorlatok pótlására nincs lehetőség.
 • Ha a tanuló az augusztusi különbözeti vizsgán bármely tantárgyból nem teljesítette az elégséges szintet, az átvételét elutasítjuk.
 
 

 

Oldalainkat 34 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:38
tegnap:113
ezen a héten: 38
ebben a hónapban: 1165
2021. április 12. Hétfő
Gyula

 
A Nap kel 06:04-kor,
nyugszik 19:38-kor.

Holnap
Ida
napja lesz.