• 22.jpg
 • 29.jpg
 • 25.jpg
 • 4.jpg
 • 10.jpg
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 20.jpg
 • 1.jpg
 • 17.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • 23.jpg
 • 27.jpg
 • 19.jpg
 • 16.jpg
 • 21.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 30.jpg
 • 12.jpg
 • 28.jpg
 • 18.jpg

INGYENES TANKÖNYVRE VALÓ JOGOSULTSÁG

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése alapján az alábbi tanulók jogosultak ingyenes tankönyvre:

 

Jogcím

Az igazoló irat típusa

a)

tartósan beteg

szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás

b)

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzd

a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye (amelyben szerepel, hogy a tanuló sajátos nevelési igényű)

 

c)

három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő családban él

a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény)

d)

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult

a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat, postai igazolószelvény)

e)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

az erről szóló határozat

 

A tankönyvtámogatásra vonatkozó igényt és a jogosultságot igazoló (a fenti táblázatban szereplő) iratot április 13-áig kell benyújtani az iskolában a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben meghatározott formanyomtatványon, amelyet az osztályfőnök április elején ad át a tanulóknak.

Aki később válik jogosulttá ingyenes tankönyvre, az igénylőlapot és az igazolást június 24-éig még leadhatja a titkárságon.

Az új kilencedikesek az ismerkedési délutánon, május 26-án kapják meg a tankönyvtámogatási igénylőlapot, amit magukkal kell hozniuk a beiratkozásra (június 23.).

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabályok szerint az ingyenes tankönyvre való jogosultságnak október 1-jén is fenn kell állnia, ezt szeptember végén felül kell vizsgálnunk, és a tankönyvrendelő programban módosítanunk kell a jogosultságot. Ezért kérjük, aki biztosan tudja, hogy gyermeke október 1-jén már nem lesz jogosult ingyenes tankönyvre, a bonyodalmak elkerülése érdekében áprilisban ne igényelje ingyenesen a tankönyveket.

Előfordulhat az is, hogy az ingyenes tankönyvre való jogosultság később következik be, ebben az esetben legkésőbb október 1-jéig be kell mutatni az iskolában az ingyenességet igazoló iratot, és a KELLO a kifizetett tankönyvek árát visszautalja a szülőnek.

A szülő az igénylőlapon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról is, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesíti az intézményt.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel biztosítjuk a tankönyveket használt vagy új állapotban.

Aki nem szeretne minden tankönyvet a könyvtárból kölcsönözni, lehetősége van arra, hogy ne rendeljen meg minden tankönyvet (ezt be kell jelölni a tankönyvrendelő lapon), de ebben az esetben a többi tankönyv beszerzéséről egyénileg kell gondoskodnia a KELLO web-áruházán keresztül vagy más módon, mert a tankönyvrendelő program nem tudja kezelni a kettős (fizetős és ingyenes) rendelést.

Felhívjuk a tisztelt Szülők figyelmét, hogy a jogszabályi előírások szerint a kölcsönzött tankönyveket - a munkafüzetek kivételével – az utolsó tanítási napon vissza kell hozni a könyvtárba.

Kérjük, hívják fel gyermekük figyelmét, hogy a könyvtárból használatra átvett tankönyveket meg kell kímélniük, mert ha a tanuló a könyvtári tankönyvet elvesztette, megrongálta vagy beleírt, az okozott kárt meg kell téríteni az iskolának.

Iskolavezetőség

 

 

 

Oldalainkat 31 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:29
tegnap:113
ezen a héten: 29
ebben a hónapban: 1156
2021. április 12. Hétfő
Gyula

 
A Nap kel 06:04-kor,
nyugszik 19:38-kor.

Holnap
Ida
napja lesz.